הערכת מסוכנות – ראשי

מרכז להערכת מסוכנות “קרימינולוג”, המתמחה באבחונים קליניים ובמתן חוות דעת, מבצע הערכות מסוכנות על ידי מומחי המרכז, אשר הוכשרו במיוחד לשם משימה זו ולהם ניסיון רב במתן חוות דעת לצורך הערכת מסוכנות. כל חוות הדעת ב”קרימינולוג” מתבצעות בפיקוחו של קרימינולוג קליני ד”ר ויטלי טבלב.

מרכז “קרימינולוג” מספק חוות דעת לשם הערכת מסוכנות, הן במסגרת פרטית והן במסגרות ציבוריות, כדוגמת שירות בתי הסוהר, רשות שיקום האסיר, הסנגוריה הציבורית ועוד. מומחי “קרימינולוג” מבצעים את הבדיקה לפי דרישה, במסגרות הציבוריות או הפרטיות בכל רחבי הארץ, או בסניפי המרכז עצמו, הממוקמים בראשון לציון ובתל אביב.

הליך הערכת מסוכנות

על מנת לבצע בדיקת הערכת מסוכנות, ייפגש המאבחן עם מושא האבחון פעם או פעמיים, כאשר אורך כל מפגש נע בין שעה וחצי לשלוש שעות. לאחר האבחון, על המומחה לערוך חוות דעת טיפולית, שתפרט את ממצאיו ואת מסקנותיו – מידת המסוכנות, המלצות לשיקום, תכנית טיפול וכדומה.

הערכת מסוכנות ובדיקות נוספות

במקרים מסוימים, בנוסף להערכת המסוכנות של המטופל, בודק המאבחן דברים נוספים, כמו האם נאשם מסוים כשיר לעמוד לדין, טענות לאי שפיות בעת ביצוע עבירה, פוטנציאל לשיקום וגמילה ועוד.

תוכניות שיקום והערכת מסוכנות

במידה והמאבחן במהלך הערכת מסוכנות החליט כי יש פוטנציאל לשיקום, תפקידו להציע תכנית טיפול מפורטת – תוכנית שיקום, אשר תבוצע הן על ידי “קרימינולוג” והם על ידי מסגרת אחרת.