מי רשאי לערוך הערכת מסוכנות?

בדיקת הערכת מסוכנות תתבצע לרוב על ידי קרימינולוג קליני מומחה או פסיכיאטר. ברוב המקרים בהם נדרשת הערכת מסוכנות על ידי מומחה, במסגרות כגון: בתי סוהר, מסגרת חינוכית, מסגרת טיפולית, הליכים משפטיים וכדומה, הבדיקה מתבצעת על ידי מומחה חיצוני ולא על ידי אנשי המקצוע באותה מסגרת, זאת מכמה טעמים:

  1. במרבית המקרים, חוות דעתו של מומחה חיצוני תהיה אובייקטיבית יותר מאשר זו של מטפל המועסק באותה מסגרת ואשר יש לו היכרות קודמת עם האדם לגביו מתבצעת ההערכה.
  2. ישנם מקרים בהם אנשי המקצוע במסגרת מסוימת אינם מומחים מספיק על מנת לבצע הערכת מסוכנת מדויקת כל האפשר. כאמור, חוות דעת לצורך הערכת מסוכנות תינתן על ידי קרימינולוג קליני, מומחה ובעל ניסיון במתן חוות דעת עבור מטופלים ואסירים במסגרות שונות.

להערכות מסוכנות אשר בוצעו על ידי קרימינולוג קליני, חשיבות רבה והשפעה על החלטות כגון: שחרור אסירים, שיקום, גמילה, תוכנית שיקום ועוד.