מקרים בהם נדרשת הערכת מסוכנות

הערכת מסוכנות הינה הערכה מקצועית המגובשת על ידי בדיקה קלינית של פרט מסוים (אסיר, מטופל, חניך, נאשם), אשר מטרתה לבדוק את רמת מסוכנותו לחברה או לעצמו, ולתת כלים, אם צריך, לשיקום אותו פרט ולהשתלבותו בחברה. אך בראש ובראשונה, תפקידה של הבדיקה הוא לבדוק מהי רמת הסיכון של אנשים בעלי פוטנציאל איום על החברה או על עצמם.

בדיקת הערכת מסוכנת נדרשת במספר מקרים:

  • הערכת מסוכנות של בני נוער, אשר סובלים מבעיות נפשיות שונות או שעברו עבירות שונות, כגון: עבירות מין, עבירות רכוש, עבירות סמים, עבירות אלימות ועוד, ונמצאים עקב כך בבית הסוהר או במסגרות טיפוליות וחינוכיות שונות.
  • הערכת מסוכנות למטופלים הנמצאים במסגרות טיפוליות שונות.
  • אסירים – הערכת מסוכנות לאסירים תתבצע במקרה הצורך באסירים המרצים את עונשים בבתי הכלא, באסירים אשר זכאים לחופשה ונדרשת הערכת מסוכנותם לציבור או לעצמם, אסירים אשר עומדים בפני שחרור מוקדם או מעוניינים בטיפול פסיכולוגי ועוד.
  • הערכת מסוכנות במסגרת הליכים משפטיים, כגון: הארכת מעצר או שחרור בערבות, שחרור על תנאי, ועדה פסיכיאטרית ועוד.